top of page

איך שיעורי אנגלית עובדים כאן:

Lets talk about it
 

 • מדברים בשיחות תוכן באנגלית

 • מתרגלים את האנגלית ביחס לתוכן השיחה

 • וגם ממשיכים להתכתב באנגלית בין השיחות 


האנגלית נהיית לשפה רגילה ויומיומית לגמרי
שימור ושיפור האנגלית במפגשים המחוזקים עם:

 • שיחות טלפון,

 • התכתבויות ווצאפ 

 • חוקי השפה נגישים וקלים

 • חוקי השפה מתוארים בפשטות על דפי האתר  

 • בזמן השיעור אין צורך לכתוב דבר; רק לדבר באנגלית

 • 📞 ניתן ללמוד אנגלית בשיחות טלפון 📞

 • 🖥️ אפשר ללמוד אנגלית בשיחות ווידאו-צ׳ט אונליין 🖥️

 •  וללמוד אנגלית במפגשים בבית קפה מקומי 

 • בשיחותינו באנגלית: אנו מוצאים מרכיבי שפה לדגש תוך שיחה באנגלית פשוטה, ואז לומדים ומתרגלים בשיחות תוכן את החומר הנלמד והרלבנטי ביותר לרמה הגבוהה אליה נגיע במהירות

 • חוקי השפה מתומצתים וזמינים תמיד על דפי מובייל שלנו אונליין

 • הודעות קוליות וגם WhatsApp טקסט בין השיעורים;

תמיד יהיה משוב באנגלית, והשימוש היומיומי בשפה האנגלית משפר את האנגלית והדיבור השוטף באנגלית נכונה - כמו גם באימוני נגינה 🎶 🎸

 • אימון לתרגול שיח נכון באנגלית:

נפתח שיחות באנגלית בהתאם לעניין אישי, מטרות וצרכים. אנגלית נכונה מתמזגת כך בראש ומהר נהיית לשפת דיבור טבעית; השימוש בשפה האנגלית מוטמע אז בזיכרון לטווח ארוך 

ממש חושבים באנגלית

 •  מציגים את עצמינו ואת סביבתנו וגם שואלים אחרים ועליהם. מזהים אתגרים בשפה האנגלית ומשפרים את האנגלית בשיחה קלה כל הזמן:  השיחה מונחית בשאלות ודוגמאות לתשובות פשוטות וברורות באנגלית נכונה ושוטפת 

 • כמו כן, אנו משתמשים בתרגילים אישיים ומידע שעל דפי המובייל לתרגול קל ונגיש בכל זמן - שומרים את האנגלית המדוברת בתודעה לאורך כל האימון בדיבור שוטף באנגלית. מאמצים כך את השפה האנגלית המדוברת בתודעה כשפת-אם ושפת הבנה והתנהגות יומיומית. אנגלית כשפה רגילה לגמרי נרכשת כך במהירות

 • מתרגלים שיחה קלה באנגלית מדוברת, ומכסים את חוקי תחביר האנגלית בברור ובמהירות ובקלות - משתמשים  גם בדוגמאות שבדפי המובייל שלנו

 • דפי מובייל מפרטים כאן את חוקי השפה בפשטות עממית וקלה להבנה וליישום + דוגמאות לאנגלית נכונה במהירות

 • דוגמאות לאנגלית תקשורתית מופיעות בשיעורי ווידאו קצרים גם כן 🖥️

 •  בין שיעורי השיח באנגלית, תרגול השפה קורה גם דרך הודעות וו׳צאפ באנגלית. אנגלית נכונה נהיית להתנהגות טבעית ויומיומית בחיינו במהירות - כאילו עברנו לגור בחו״ל

🎶 כשבוחרים ללמוד שיר/ים נבחר/ים לחיזוק השפה האנגלית: אלמנטים מלודיים וקצביים של המוזיקה עוזרים לעיצוב האנגלית השוטפת וההגייה באנגלית נכונה במהירות ובאופן נגיש וזמין - אנגלית נכונה לכל מצב: השפה האנגלית במיוחד היא מרכיב מוזיקלי בחווייה האנושית 

🎶 שירים מעתיקים את עצמם במוח בצורה המעודדת מידע להיות נגיש במהירות ובקלות: נעים להרגיש אנגלית בשירה, והאנגלית נשלפת אז בקלות ובזמן אמתי

 • פתאום ממש אין צורך לשנן - האנגלית משתננת מעצמה בזיכרון

🎶 יכולת הביטוי משתפרת עם שירה - מוזיקה ושפה מזינות זו את זו.

אנו משתמשים בחווייה המוזיקלית כדי לאמץ את השפה האנגלית במהירות ללא כל מאמץ; ובכיף חיים

 

 • משחקי תפקידים כמו ראיון עבודה, משרד, מצגת או כל פגישה המכתיבה שיחה באנגלית הם חלק עיקרי משיעורי האנגלית שלנו;

משחק דו-שיח כזה מספק הזדמנות לשיפור ולשימור אנגלית תקשורתית ודיבור אפקטיבי ומיידע - אנגלית נכונה ושוטפת בזמן-אמת 

תרגול גורם להרגל

Practice makes a habit 

bottom of page