top of page

Personal feedback - משוב אישי

המחיר לשיפור משמעותי מהיר בשפה האנגלית:

שיפור השפה מתרחש תוך כדי תהליך השיחה ותלוי בעיקר בתרגול נכון וחוזר, ולכן כל חבילת לימוד כאן מכילה תשעה (EC9) ימי תרגול רצופים: שיחות התרגול מתקיימות בנוחיות שיחת הטלפון, ומגובות בחומר עזר דיגיטלי ברור וקל לשימוש, ובמשוב אישי לכל שיחה - אין צורך לכתוב דבר, בזמן השיעור - אנחנו מדברים ואני וכותב בשבילך.

שיחה ראשונה חינם

להיכירות והכנה לקראת תועלת מירבית מתכנית הלימוד

מחיר חבילת EC9 ראשונה : 500 ש״ח

- קפיצת רמת השיחה באנגלית

מחיר חבילת EC9 שנייה : 400 ש״ח

- קפיצה גבוהה של רמת שיחה באנגלית

מחיר 3 חבילות EC9 ברצף : 1000 ש״ח

- קפיצה משמעותית ברמת השיחה באנגלית

WhatsApp Yoav 0539350723
לקבוע שיחות טלפון באנגלית תקשורתית
Anchor 1
Anchor 2

Fluency Program (FP)

description

English Chunk (EC) One = nine (9) days long

 

Day 1

10 דקות שיחת היכירות בטלפון : מוצאים מרכיבי דיבור לדגש תוך שיחה באנגלית.

+ שיעורי ווידאו קצרים ודפי מובייל מתומצתים - 

ללימוד ולרפרנס זמין בטלפון

 

Day 2

5 דק׳ שיחת טלפון קלה לתרגול למחרת

 

Day 3

15 דקות שיחת לימוד דגשים ותרגולם בשיחה באנגלית

 

Day 4, 5, 6

5 דק׳ שיחת טלפון קלה לתרגול X שלושה ימים עוקבים

 

Day 7, 8

10 דקות שיחה - לומדים לשיר שיר נבחר, בטלפון עדיין

 

Day 9

20 דקות משחק תפקידים, סיכום, הערכה והמלצות להמשך שימוש שוטף בשפה האנגלית התקשורתית

Day 1. לומדים להציג את עצמנו ואת סביבתנו מוצאים קשיים ומדגישים את פתרונם הפשוט - ומתרגלים בשיחה קלה 

Day 2. תרגול שיחה קלה באנגלית והכנה לשיעור למחרת השיחה קצרה יותר בכוונה כדי להוציא ממנה דווקא יותר

Day 3. שיחת יישור קו תחבירי ותרגולו אל תוך שיחה קלה כל המידע והחומר התחבירי באופן מתומצת וברור למדי יינתנו במובייל ובשיעורי הווידאו בתחילת הלימוד

Day 4, 5, 6. שיחות יומיות קצרות וקלות על ענייני יומיום תוך תרגול ותזכורת קלילים של מה שלמדנו בתוך שיחה

Day 7, 8 . לומדים לשיר שיר שבחרתי לחיזוק השפה האלמנטים המלודיים והקצביים של מוזיקה עוזרים לעיצוב השפה השוטפת ובאופן נגיש ומיידי

Day 9. משחק תפקידים כמו ראיון עבודה, משרד נסיעות או פגישה עם כל מצב המכתיב שיחה באנגלית - ומתן עצות לשיפור ושימור השפה האנגלית השוטפת

אין צורך לכתוב דבר בזמן השיחות באנגלית, לפניהן או אחריהן - אני כותב הכל למענכם, נושאים, חוקים, אוצר-מילים ומשפטי דוגמא (מילים חדשות הכי קל ללמוד ע״י שימוש בהן בתוך משפטים מלאים) - ושולח את המסמך לאחר שיחות הטלפון לווצאפ או למייל.

חומרי הלימוד המתומצתים נשלחים אליך כקבצי ווידאו ודפי מובייל להתייחסות בכל זמן ביחד עם המשוב האישי לשיחה הראשונה, וכן קישורים להרצאות באנגלית טובה להקשבה, הבנת תוכן, מבנה וקצב הדיבור, בהמשך התכנית האישית לשיפור האנגלית שלך.

תרגול שירים נבחרים וקליטים הוא תוסף חשוב בתכנית בכך ששירה כזאת משרישה את מקצבי השפה השוטפת ע״י שכפול ממטי אוטומתי המתרחש במוח כתגובה למוזיקה.  

איך זה עובד?

bottom of page